[Bráñ~d Gúí~délí~ñés]

[Wélcómé tó thé Córpóráté Bráñdíñg págé óf Súpéríór Ésséx. Cléár áñd cóñsístéñt bráñdíñg bécómés íñcréásíñglý ímpórtáñt ás Súpéríór Ésséx éxpáñds íts wórldwídé ópérátíóñ. Cóñsístéñtlý úsíñg thé vísúál ídéñtítíés óútlíñéd héré súppórt éách búsíñéss úñít’s cóñtríbútíóñ tó thé cómpáñý’s márkét-léádíñg pósítíóñ, whílé réíñfórcíñg thé cólléctívé válúé óf órgáñízátíóñ ás á whólé.]

[Pléá~sé ré~fér t~ó thí~s Brá~ñd Gú~ídél~íñés~ dócú~méñt~ whéñ~ úsíñ~g áñý~ óf th~é Súp~éríó~r Éss~éx br~áñds~ lógó~s fór~ próp~ér ús~é, spá~cíñg~ áñd c~ólór~.]

 
[Bráñ~d Gúí~délí~ñés (P~DF)]

[Lógó~s]

[Lógó~s fór~ éách~ Súpé~ríór~ Éssé~x brá~ñd ár~é ává~íláb~lé íñ~ múlt~íplé~ cóló~r ópt~íóñs~ áñd f~ílé f~órmá~ts. Ál~térñ~áté f~órmá~ts ár~é ává~íláb~lé óñ~ réqú~ést t~ó Cór~pórá~té Má~rkét~íñg.]

[Clíc~k thé~ désí~réd f~ílé f~órmá~t béñ~éáth~ thé l~ógó ó~f ýóú~r chó~ícé t~ó dów~ñlóá~d thé~ ártw~órk f~ílé.]

 

[Súpé~ríór~ Éssé~x Lóg~ó, Cór~pórá~té & Có~mmúñ~ícát~íóñs~]

[Twó C~ólór~ Stáñ~dárd~]

[Twó C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Blác~k]

[Óñé C~ólór~ Réd]

[Óñé C~ólór~ Gráý~]

[Éssé~x Bró~wñél~l Lóg~ó]

 

[Twó C~ólór~ Stáñ~dárd~]

[Twó C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Blác~k]

[Óñé C~ólór~ Réd]

[Óñé C~ólór~ Gráý~]

[Éssé~x Áct~ívé L~ógó]

[Twó C~ólór~ Stáñ~dárd~]

[Twó C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Blác~k]

[Óñé C~ólór~ Réd]

[Óñé C~ólór~ Gráý~]

[Hí-Wí~ré Ló~gó]

[Twó C~ólór~ Stáñ~dárd~]

[Twó C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óñé C~ólór~ Blác~k]

[Óñé C~ólór~ Réd]

[Óñé C~ólór~ Gráý~]

[ÍVÁ L~ógó]

[Óñé C~ólór~ Réd]
[Óñé C~ólór~ Blác~k]

[Óñé C~ólór~ Révé~rséd~]

[Óffí~cíál~ Cóló~rs]

 

[Cóñs~ísté~ñtlý~ áppl~ýíñg~ thís~ cóló~r pál~étté~ tó óú~r lóg~ós má~íñtá~íñs t~hé íñ~tégr~ítý ó~f óúr~ bráñ~d. Úsé~ thís~ gúíd~é wít~h véñ~dórs~ tó éñ~súré~ óúr c~órpó~ráté~ cóló~rs ár~é rép~ródú~céd p~récí~sélý~ áñd c~órré~ctlý~.]

[Súpé~ríór~ Éssé~x Réd~]

[PÁÑT~ÓÑÉ 485 C~
CMÝK~ 0 95 100 Ó
RGB~ 238 49 36
#ÉÉ3124]

[Súpé~ríór~ Éssé~x Blá~ck]

[PÁÑT~ÓÑÉ P~RÓCÉ~SS BL~ÁCK C~
CMÝK~ 0 0 0 100
RGB 0 0 0
#000000]

[Súpé~ríór~ Éssé~x Grá~ý]

[PÁÑT~ÓÑÉ C~ÓÓL G~RÁÝ 9 C~
CMÝK~ 0 0 0 54
RGB 145 145 149
#919195]

[Pléá~sé có~ñtác~t Cór~pórá~té Má~rkét~íñg f~ór ás~síst~áñcé~ íf ýó~ú háv~é áñý~ qúés~tíóñ~s ábó~út áñ~ élém~éñt ó~r pró~pér ú~ságé~ óf th~é Súp~éríó~r Éss~éx Br~áñd G~úídé~líñé~s.]

 

[Áll trádémárks, sérvícé márks, áñd lógós (thé “Márks”) áppéáríñg óñ thís Síté áré própríétárý tó Súpéríór Ésséx áñd íts súbsídíáríés. Úsé ór mísúsé óf thís Márks, wíthóút ádváñcé wríttéñ cóñséñt fróm Súpéríór Ésséx, ór thé ówñér, ís éxprésslý próhíbítéd. Bý úsíñg Súpéríór Ésséx bráñd mátéríáls, ýóú ágréé tó thé Súpéríór Ésséx Térms óf Sérvícé, thésé Súpéríór Ésséx bráñdíñg gúídélíñés, áñd áll Súpéríór Ésséx rúlés áñd pólícíés, whích máý bé úpdátéd fróm tímé tó tímé wíthóút ñótícé. Ýóú cáññót úsé áñý Márk íñ áñý máññér thát ís líkélý tó cáúsé cóñfúsíóñ ámóñg cústómérs ás tó sóúrcé ór spóñsórshíp, ór íñ áñý máññér thát díspárágés, tárñíshés, dílútés, ór díscrédíts Súpéríór Ésséx. Ýóú álsó áckñówlédgé thát Súpéríór Ésséx ís thé sólé ówñér óf thé Márks, prómísé ñót tó íñtérféré wíth thé Súpéríór Ésséx ríghts íñ thém, áñd áckñówlédgé thát góódwíll dérívéd fróm théír úsé áccrúés óñlý tó Súpéríór Ésséx. Súpéríór Ésséx máý révíéw úsé óf thé bráñdíñg mátéríáls át áñý tímé áñd résérvés thé ríght tó térmíñáté ór módífý áñý úsé. Áñý ríghts ñót éxprésslý gráñtéd tó ýóú áré résérvéd tó Súpéríór Ésséx.]

Klicken Sie auf die untenstehende Plattform, auf der Sie dies teilen möchten. Danke fürs Teilen!